Wiskunde (B-KSL-JPG02Q)

4.0 studiepunten Nederlands 28.0 Eerste semesterEerste semester Inleidend
D'Haeyer Dirk (coördinator) |  D'Haeyer Dirk
KAHOSL POC Gezondheidszorg

Aanvangscompetenties    
- de student kan correct algebraïsch rekenen
- de student kan de basisformules van goniometrie toepassen
- de student kan een wetenschappelijke rekenmachine gebruiken

 

De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.

Onderwijsleeractiviteiten

4.0 sp. Wiskunde (B-KSL-JLG288)

4.0 studiepuntenNederlandsWerkvorm: College28.0Eerste semesterEerste semester
D'Haeyer Dirk
KAHOSL POC Gezondheidszorg

Wiskunde
- oplossen van vergelijkingen van de eerste en tweede graad
- oplossen van vergelijkingen van de derde graad met de regel van Horner
- oplossen van eenvoudige goniometrische vergelijkingen
- studie van veeltermfuncties
- studie van rationale functies
- studie van machts- en wortelfuncties
- studie van eenvoudige goniometrische en cyclometrische functies
- transformaties van functies
- afgeleiden: definities, rekenregels
- limieten: definities, rekenregels
- studie van logaritmische functies
- studie van exponentiële functies
- oplossen van exponentiële en logaritmische vergelijkingen
- populaties: exponentiële en logistische groei
- differentialen van functies van één variabele: definities, rekenregels
- onbepaalde integraal: definitie
- integratiemethoden: splitsing, substitutie, partiële integratie
- bepaalde integraal: definitie volgens Riemann
- grondformule van de integraalrekening
- bepaalde integraal: berekenen van oppervlakten
 
 
Foutentheorie
- oorzaken van fouten bij metingen
- absolute en relatieve fouten
- foutenvoorplanting
- afronden van resultaten
- herhaalde metingen

Verplichte leermiddelen     
-Wiskunde; D. D'Haeyer
-Wiskunde werkboek; D. D'Haeyer
-Meten in het laboratorium; D. D'Haeyer
-Toledoleeromgeving 
-wetenschappelijke rekenmachine

 
Aanbevolen leermiddelen     
-Calculus, Frank Ayres Jr., 2nd edition, Schaums Outline series
-College algebra, 5th edition, Larson & Hostetler
-Nieuwe Delta 6 Analyse(6-8uur), Wolters Leuven
-Technical mathematics with calculus, J.C.Peterson
-Basisboek wiskunde, Jan van de Craats & Rob Bosch

-hoorcolleges, coaching en oefensessies: 14 sessies van 2h
-WIMS: 6h (facultatief)
-monitoraatsessies: 12 sessies van 1h (facultatief)

Evaluatieactiviteiten

Wiskunde en Foutenleer (B-KSL-JVG02Q)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Rekenmachine

-Eerste kans: schriftelijk examen
-Tweede kans: schriftelijk examen
Ieder examen bevat voor inzichtsvragen (analoge oefeningen) en toepassingsvragen (nieuwe oefeningen). Het gebruik van een rekenmachine is toegelaten.


Werkstudenten dienen de studiewijzer te raadplegen voor meer info.

Dit OPO is tolereerbaar.